Испански език - Безплатен Курс

Безплатно Обучение по Испански език

Курс с Ваучер по схема Аз Мога Повече

Безплатният Курс по Испански език е с продължителност 300 часа. Ваучерът от Агенция по Заетостта, предоставен за Испански език по схема Аз Мога Повече, покрива разходите за изучаването на 3 нива по ОЕЕР (Обща Европейска Езикова Рамка). Някои Доставчици на Обучение предоставят като подарък учебник и тетрадка като подарък от тях, които остават за курсистите и след завършване на курса.

При успешно завършване на Курс по Испански език, ще получите от своя Доставчик на Обучение Сертификат за успешно завършен курс.

Курсът по Испански език се провежда в Присъствена и в Дистанционна форма. По-голямата част от Доставчиците на Обучение предлагат Дистанционен Курс по Испански език, но можете да си намерите Доставчик на Обучение по Испански език в София, например, въпреки, че малко Доставчици на Обучение предлагат Присъствен Курс по Испански език.

Няма коментари:

Публикуване на коментар